O konferencji

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"

2018 – Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100-lecie odzyskania niepodległości

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych", która odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 13 - 14 września 2018 roku. Organizatorami konferencji są: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych. Tegoroczną konferencję wspierają: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce oraz Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych” organizowana jest w jedynym w Polsce miejscu wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO ze względu na swoje unikalne walory przyrodnicze. Jesteśmy przekonani, iż Białowieża z jej różnorodnością biologiczną i różnorodnością kulturową jest wyjątkowym miejscem do prowadzenia dialogu naukowego o tworzeniu relacji między dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym a mechanizmami rozwoju społeczno – gospodarczego.

Organizatorzy jubileuszowej V Międzynarodowej Konferencji Naukowej„Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych” przyjęli, że w tym roku odbędzie się ona pod hasłem „2018 – Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Konferencja poświęcona będzie przede wszystkim przeglądowi efektów najnowszych badań poświęconych problemom rozwoju obszarów przyrodniczo cennych.

Podczas czterech zrealizowanych już konferencji gościliśmy w Białowieży naukowców z wielu krajowych i zagranicznych uczelni, reprezentantów najważniejszych instytucji, w tym PKN UNESCO, PKN ICOMOS, KN ICOM Polska, UNEP GRID i Narodowego Instytutu Dziedzictwa. We wszystkich edycjach konferencji znaczącą rolę odgrywali przedstawiciele Lasów Państwowych, dyrektorzy i pracownicy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych. Swoje poglądy prezentowali reprezentanci samorządów, instytucji ochrony przyrody i ochrony zabytków oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W tym roku zaplanowane zostały sesje tematyczne i panele ekspertów. Pozwolą one na bogaty dialog naukowy oraz na globalne i lokalne spojrzenia na problemy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Podczas tegorocznej konferencji będziemy poszukiwać najlepszych wzorców współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego, co jest związane m.in. z obchodzonym w 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH). Swoje miejsce w dialogu naukowym znajdą także zagadnienia związane z modelami biznesowymi MŚP w turystyce przyrodniczej i kulturowej, sposoby finansowania i promocji potencjału turystycznego. Ogromną wagę przywiązujemy również do zaplanowanej rozmowy o dorobku polskich leśników i efektach funkcjonowania parków narodowych i krajobrazowych oraz o innowacjach, przedsiębiorczości i zarządzaniu w turystyce. Będziemy też rozmawiać o krajowych i międzynarodowych wzorcach współpracy uczelni i instytucji naukowych. Jesteśmy przekonani, że prezentacje oraz dyskusje pozwolą na poszukiwanie i tworzenie dobrych praktyk.

 

                        Z wyrazami szacunku                                       

        

                       

Białystok, 21 maja 2018

Sekretariat Konferencji

dr Ewa Zapora (tel. +48 797 995 998)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.